НБУ оптимізував порядок здійснення касових операцій банків

НБУ оптимізував порядок здійснення касових операцій банків

НБУ оптимізував порядок здійснення касових операцій банків

Національний банк України своєю Постановою від 15 серпня 2019 року № 107, починаючи з 1 вересня поточного року, оптимізував порядок здійснення касових операцій банків та організації роботи банків з готівкою національної та іноземної валют відповідно до актуальних вимог законодавства.

>

Повідомляється на сайті регулятора, зокрема:

    виключено з касових документів реквізит "Код банку";
    скасовано "картку зі зразками підписів" клієнтів при обслуговуванні банком їхнього рахунку;
    передбачено здавання на договірних умовах банками готівки до Національного банку, включно з обов'язковим вивезенням не придатних до обігу банкнот і монет;

    визначено, що банк має задовольняти потреби своїх клієнтів у готівці насамперед за рахунок власних надходжень та перерозподілу готівки у власній мережі, а в разі її недостатності – придбання її в уповноважених банках, інших банках та отримання підкріплення готівкою в Національному банку;
    запроваджено контроль НБУ за якістю придатних до обігу банкнот гривні банку, відсортованих автоматизованим способом на власному обладнанні для автоматизованого оброблення банкнот;
    змінено порядок зберігання розмінних монет у сховищах банків та визначення відповідальних осіб таких сховищ;
    встановлено єдині характеристики пакувальних матеріалів для банкнот нового номіналу.

Останні новини