Норматив достатності капіталу по банківській системі становить 11,70%

Норматив достатності капіталу по банківській системі становить 11,70%

Норматив достатності капіталу по банківській системі становить 11,70%

Норматив достатності капіталу по всій банківській системі за жовтень збільшився з 7,09% до 9,90%. Про це йдеться в опублікованих значення економічних нормативів по системі банків України. При цьому  якщо не враховувати неплатоспроможні банки, то норматив достатності капіталу становить 11,70%.

>

На покращення нормативу вплинуло збільшення регулятивного капіталу. За жовтень  регулятивний капітал в цілому по системі банків збільшився на 27,8 млрд. грн. за рахунок  виходу з банківської системи ПАТ "Дельта банк"  та збільшення внесків за незареєстрованим статутним капіталом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Нагадаємо, в жовтні розпочато процедуру ліквідації ПАТ "Дельта банк".

Крім того, відбулося збільшення нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами (Н9) з 38,60% до 46,36% при нормативному значенні не більше 25%. Це відбулось через зростання показника "Сукупна заборгованість за строковими та простроченими депозитами, кредитами, ... банку щодо пов'язаних з банком осіб" на 19,3 млрд. грн. Кредитування пов'язаних осіб – ризик для стабільності системи, в першу чергу, через високу залежність банку від основного бізнесу його власника, що спричиняє ризики для вкладів населення. На сьогодні Національний банк веде активно роботу по виявленню операцій з пов'язаними особами, розробляє та затверджує з банками графіки погашення такої заборгованості. Враховуючи, що ситуація з кредитами пов'язаним особам формувалась протягом довгого часу, на її виправлення дається три роки.


В жовтні відбулось значне зростання показників ліквідності: миттєвої ліквідності з 61,26% до 70,64%, поточної ліквідності – з 69,33% до 80,59% та короткострокової – з 83,80% до 88,30%.

 В цілому, динаміка нормативів свідчить про початок стабілізації на банківському ринку. Ситуація залишається непростою, проте поступове покращення достатності капіталу та ліквідності – позитивний сигнал. Крім того, очікується, що до кінця 2015 року низка банків з першої двадцятки, діагностика яких показала недостатність капіталу, має затвердити план врегулювання ситуації.

Останні новини