Розширено перелік операцій з депозитними сертифікатами НБУ

Розширено перелік операцій з депозитними сертифікатами НБУ

Розширено перелік операцій з депозитними сертифікатами НБУ

Національний банк України консолідував в єдиному документі порядок обліку депозитних сертифікатів та проведення всіх видів операцій з ними на первинному і вторинному ринках. На це спрямована Постанова Правління № 859 від 03.12.2015 «Про затвердження Положення про порядок обліку та проведення Національним банком України та банками України операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України». Також Постановою визначено порядок укладання договорів про розрахунки за операціями з біржами, описано регламент роботи в Системі СЕРТИФ. В цьому ж документі врегульовано взаємодію Національного банку і комерційних банків під час купівлі-продажу депозитних сертифікатів на первинному та вторинному ринках та під час надання кредитів банкам під заставу цих інструментів.

>

 

Водночас цією Постановою регулятор на прохання банків запровадив два нові види операцій з депозитними сертифікатами на вторинному ринку. По-перше, відтепер банки можуть здійснювати на біржах операції репо з переходом прав власності на депозитні сертифікати з розрахунками за принципом «поставка проти оплати». Досі не існувало можливості здійснювати операцій репо з цими інструментами. По-друге, банки можуть купувати та продавати депозитні сертифікати на позабіржовому ринку не лише за принципом «поставка без оплати», а й за принципом «поставка проти оплати». Це посилить надійність розрахунків між банками на позабіржовому ринку.


 

Загалом даний документ робить операції з депозитними сертифікатами більш прозорими та дає змогу регулятору більш ефективно використовувати ці інструменти для регулювання грошово-кредитного ринку та ліквідності банків. Також розширення спектру операцій дозволить збільшити можливості банків по використанню депозитних сертифікатів на вторинному ринку для управління власною ліквідністю.

Останні новини