Затверджено стратегію розвитку фінсектору: що планують зробити за 5 років

Затверджено стратегію розвитку фінсектору: що планують зробити за 5 років

Затверджено стратегію розвитку фінсектору: що планують зробити за 5 років

Національний банк України, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Мінфінансів та Фонд гарантування вкладів фізосіб затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року.

>

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Стратегія передбачає проведення реформ в усіх сегментах фінансового сектору: на банківському ринку, в секторі небанківських фінансових установ, на ринках капіталу.

Стратегія передбачає розвиток фінсектору за п’ятьма основними напрямами.

Для подальшого зміцнення фінансової стабільності регулятори серед іншого спрямовуватимуть зусилля на:

 • посилення захисту прав кредиторів та інвесторів;
 • запровадження плану дій BEPS (Base erosion and Profit Shifting – розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування);
 • підвищення рівня корпоративного управління у фінансових установах, посилення вимог до їх внутрішнього контролю;
 • удосконалення системи гарантування вкладів та виведення неплатоспроможних фінансових установ з ринку;
 • впровадження ризик-орієнтованого нагляду за небанківськими фінансовими установами, вимог у сфері регулювання та нагляду за банками та небанківськими фінансовими установами.

Макроекономічний розвиток стимулюватиметься шляхами:


 • активізації кредитування малого і середнього підприємництва, зокрема фермерських господарств під заставу землі;
 • усунення перешкод для перезапуску іпотечного кредитування, експортного фінансування;
 • розвиток ринку небанківського кредитування;
 • запровадження II рівня та удосконалення регулювання III рівня пенсійної системи;
 • розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів.

Для розвитку фінансових ринків регулятори працюватимуть над:

 • завершенням валютної лібералізації;
 • створенням ліквідних ринків фінансових інструментів (деривативів, корпоративних акцій та облігацій тощо);
 • дерегуляцією ринків небанківських фінансових послуг з низьким рівнем ризиків або тих, що не відповідають практикам ЄС;
 • забезпеченням правового регулювання страхових посередників;
 • створенням на законодавчому рівні необхідних передумов для розвитку ринків кредитних спілок та надання послуг фінансового лізингу, модернізацією біржової та депозитарної інфраструктури,
 • застосуванням міжнародних стандартів функціонування інфраструктури ринків капіталу (вимог CSDREMIRMIFID ІІ, MIFIRPFM) тощо.

З метою розширення фінансової інклюзії будуть:

 • упроваджувати стандарти ринкової поведінки фінустанов і розкриття інформації про фінансові продукти;
 • активізовувати цільові програми для підвищення фінансової грамотності населення;
 • посилювати захист прав споживачів;
 • створювати стимули для розвитку платіжної інфраструктури для безготівкових операцій;
 • розширювати і вдосконалювати систему гарантування вкладів тощо.

Інновації у фінансовому секторі охоплюватимуть такі дії:

 • розвиток системи віддаленої ідентифікації BankID;
 • створення платформи для краудфандингу та венчурного капіталу, а також регуляторних “пісочниць” за типом sandbox;
 • запровадження нових технологій для платежів та переказів;
 • розширення доступу учасників фінансових ринків до публічних реєстрів;
 • розвиток big data, blockchain та хмарних технологій тощо.

Що це дасть: реалізація Стратегії дасть змогу створити за п’ять років прозорий, конкурентний, стабільний та високотехнологічний фінансовий сектор. За таких умов він стане драйвером сталого та інклюзивного розвитку економіки України та сприятиме підвищенню добробуту громадян через ефективне акумулювання та перерозподіл фінансових ресурсів в економіці.

Останні новини