До страховим компаніям приставлять незалежних директорів і змусять поміняти договору з клієнтами

До страховим компаніям приставлять незалежних директорів і змусять поміняти договору з клієнтами

До страховим компаніям приставлять незалежних директорів і змусять поміняти договору з клієнтами

НБУ повністю оновить вимоги до страховиків. Новий регулятор розповів, до чого готуватися.

З 1 липня 2020 року український страховий ринок перейде під регулювання Національного банку. UBR.ua розпитав регулятора, які зміни чекають компанії і їх клієнтів вже цього літа.

>

Розкриють власників. Одне із заявлених вимог до учасників ринку - прозора структура власності, розкриття кінцевих бенефіціарів власників, а також відповідальності власника за діяльність компанії.

Чи буде це проблемою для компаній? Що буде з тими, хто не зможе забезпечити прозорість структури? Які штрафи передбачені, чи заберуть ліцензію? За що компанію можуть "попросити" з ринку?

Страхові компанії будуть мати достатньо часу, щоб привести свою діяльність у відповідність з новими вимогами Національного банку - нове регулювання передбачатиме відповідний перехідний період, який буде враховувати реальний стан ринку.

Ми не вважаємо штрафи найефективнішим інструментом у роботі з ринком. Перш за все ця робота буде побудована на діалозі з представниками компаній, роз'яснення вимог, поясненні логіки дій регулятора.

Треба розуміти, що прозорість компаній і відповідальність їх власників - це основа для захисту прав страхувальників, забезпечення конкурентного і чесної поведінки на ринку з дотриманням законодавства. Тому згодом непрозорість структури власності може стати підставою для виведення компанії з ринку.


Також причиною виведення компанії може бути неплатоспроможність і порушення AML-законодавства (боротьба з відмиванням грошей).

Переоцінять активи. Ще одне заявлене НБУ вимога - посилення вимог до оцінки якості активів, до формування резервів, капіталу та його структури, вимог до обліку та звітності страховиків, зовнішнього аудиту та розкриття інформації.

Як сильно зміняться вимоги до капіталу і чи всі компанії зможуть його забезпечити?

Національний банк планує встановити такі вимоги до статутного капіталу новостворених компаній:

* 32 млн грн для страховиків, що здійснюють страхування інше, ніж страхування життя ( "non-life");

* 48 млн грн для:

- страховиків, що здійснюють страхування життя ( "life");

- страховиків, що здійснюють страхування інше, ніж страхування життя, за ризиками відповідальності, страхування кредиту та поруки;

- спеціалізованих перестраховиків.

Страховик або спеціалізований перестрахувальник повинен виконувати вимогу про мінімальний розмір капіталу (MCR) і необхідного платоспроможного капіталу (SCR).

Мінімальні вимоги до капіталу (Minimum Capital Requirements, MCR) - це розмір капіталу, який забезпечує виконання страховою компанією і спеціалізованим перестрахувальником своїх зобов'язань протягом наступних 12 місяців з огляду на ймовірність їх настання.

Вимоги до капіталу для забезпечення платоспроможності (Solvency Capital Requirements, SCR) - розмір капіталу, який страхова компанія і спеціалізований перестрахувальник повинен підтримувати для покриття всіх ризиків, які їм властиві, і який гарантує забезпечення всіх зобов'язань страховика протягом наступних 12 місяців, виходячи з припущення про більш високу ймовірність їх настання порівняно з вимогами до MCR.

Компанії будуть мати достатньо часу на приведення свого рівня капіталу до рівня, який буде потрібно новим регулюванням.

Старі розпорядження і нові вимоги. НБУ також перевірить виконання розпорядження Нацкомфінпослуг № 850 щодо достатності капіталу за результатами першого півріччя 2020 року. Всі інші вимоги з'являться тільки після прийняття нової редакції закону про страхування.

Які ще нові вимоги до компаній розглядаються?

Національний банк планує повністю оновити вимоги до страхових компаній. Можна виділити такі найбільш суттєві зміни:

* Посилення стандартів ліцензування, зокрема розкриття страховими компаніями структури власності, кінцевих бенефіціарів власників, підвищення вимог до ділової репутації акціонерів та осіб, що виконують ключові функції, процедури оцінки професійної придатності осіб, які виконують ключові функції в страхових компаніях;

* Встановлення відповідальності кінцевих бенефіціарів власників за діяльність страхової компанії і спеціалізованого перестраховика;

* Встановлення вимог до корпоративного управління і системі внутрішнього контролю;

* Встановлення вимог до системи управління ризиками;

* Посилення вимог до прийнятності активів і оцінки їх якості, оцінці резервів, структуру капіталу і рівнем його достатності;

* Вимога формування системи раннього виявлення ризиків і своєчасного реагування;

* Встановлення вимог щодо обліку і звітності відповідно до МСФЗ (Міжнародні стандарти фінансової звітності).

Нові перестрахувальники. З'являться такі суб'єкти, як спеціалізовані перестрахувальники, а також ряд компаній, що здійснюють діяльність по страхуванню відповідальності, страхування кредитів та поручительств. Для них розмір капіталу буде 48 млн грн.

Що це за "страховики" для страхових компаній, навіщо вони потрібні, які їх основні функції і убезпечать вони клієнтів СК; перейдуть до них зобов'язання, якщо СК збанкрутує?

Суб'єкт господарювання набуває статусу спеціалізованого перестрахувальника з дати отримання ліцензії на здійснення перестрахової діяльності по групі класів non-life страхування, або групі класів life страхування.

Спеціалізований перестрахувальник, який отримав ліцензію на здійснення перестрахової діяльності по відповідній групі класів страхування має право приймати і передавати страхові ризики відповідній групі класів страхування шляхом укладення виключно договорів перестрахування.

Спеціалізований перестрахувальник не може укладати договори страхування. Основна функція спеціалізованого перестрахувальника це - стабілізувати портфель страховика, забезпечити фінансову стійкість і рентабельність страхових операцій страховика, збільшити його страхову ємність, дозволивши йому при цьому брати більші ризики.

Отже, страхувальник отримує додаткову впевненість в повному і своєчасному відшкодуванні збитку.

Ліцензійні тарифи. Новий регулятор планує перехід від численних видів ліцензій на єдину, а також піде заміна видів страхування на класи. З діючих компаній обіцяють не брати плату за нові ліцензії, а просто перевидати їх.

Чи зміниться вартість ліцензії для компаній? Які класи страхування передбачені і чи змінить це на практиці щось для клієнта?

Вартість ліцензій буде залежати від тарифів, які будуть сформовані після 1 липня 2020 року. Заміна видів страхування на класи потрібна не для клієнта, а перш за все для власне учасників ринку, оскільки дозволить спростити отримання ліцензій.

Передбачаються класи страхування життя і класи страхування інші, ніж страхування життя.

Додатковий нагляд. У НБУ вважають, що у СК повинен бути орган нагляду, функцію якого, як правило, виконує наглядова рада: він повинен визначати стратегію розвитку, політику компанії, визначати стратегічні завдання для менеджменту. У невеликих СК вимоги до корпоративного управління будуть м'якше, ніж в великих учасників ринку.

Який функціонал буде у таких наглядових рад, з кого вони будуть складатися і навіщо він потрібен, якщо є регулятор?

Наглядова рада повинна визначати стратегію розвитку, політику компанії, стратегічні завдання для менеджменту. Крім того, функція наглядової ради полягає в забезпеченні ефективного функціонування в компанії ризик-менеджменту, комплаенс, внутрішнього аудиту, актуарної функції.

Учасниками наглядової ради можуть бути особи, які відповідають кваліфікаційним вимогам НБУ, тобто бути професійно придатними, не мати конфлікту інтересів і бути здатними діяти в інтересах установи, мати бездоганну ділову репутацію.

Для страхових компаній, які будуть ставитися до категорії значущих (в залежності від їх розміру, ризикованості діяльності тощо), буде діяти вимога про наявність незалежних директорів.

Це дозволить здійснювати посилений контроль за операційною діяльністю компанії, реалізацією її бізнес-плану і стратегії, а також передбачати появу незалежного елемента системи стримувань і противаг в компанії, забезпечить посилений захист інтересів страхувальників.

Відкритість перед клієнтом. У новій моделі регулювання буде включений величезний новий блок розкриття інформації та донесення її безпосередньо споживачеві.

Яку інформацію попросять розкрити і як вона допоможе споживачеві?

Вимоги до розкриття інформації передбачають обов'язкове донесення до споживача вичерпних відомостей про умови договору страхування і розмір страхової премії, коректну дату або період, коли премія підлягає сплаті, та наслідки, якщо її сплачено із затримкою або взагалі не сплачена.

Серед інших вимог також буде розкриття вартості страхового продукту окремо від інших продуктів і послуг в разі пакетних продажів, обов'язкове розкриття розміру комісій, які повинні або відніматися "з", або додаватися "до" встановленої премії, і будь-яких інших комісій, які підлягають сплаті споживачем .

У договорі має міститися:

* Чітке і однозначне розкриття моментів, коли страхове покриття починається і закінчується, включаючи можливий період відмови від страхового договору (cooling-off period);
* Вказівку докладних ризиків застрахованого в договорі і тих ризиків, які договором не покриваються;
* Коректне визначення і розкриття інформації про суттєві або нестандартних винятки, або обмеження в договорі.

Це дозволить значно посилити захист прав споживачів страхових послуг і підвищити довіру до страхового ринку.

Ціна поліса. Один з головних питань: як ці зміни вплинуть на ринок і споживачів.

Скільки компаній можуть закритися, що буде з їх клієнтами, і як зміниться ціна полісів?

У ринку буде досить часу для приведення своєї діяльності у відповідність до вимог Національного банку. Більш того, до 2021 року буде діяти старе регулювання. До того ж, при розробці нових вимог Нацбанк буде враховувати зауваження учасників ринку і реальний стан речей на ньому.

Тому ті компанії, які здійснюють страхову діяльність, і працюють в рамках законодавства матимуть час і можливість адаптуватися до нового регулювання і продовжити працювати.

У той же час скорочення на ринку відбувається навіть без змін у регулюванні: протягом дев'яти місяців минулого року з ринку пішла 51 компанія (18% від кількості станом на кінець 2018 року).

Більшість з них, відповідно до вимог законодавства, залишили ринок, оскільки не вели страхової діяльності більше 6 місяців або прийняли рішення здати (анулювати) ліцензії.

Тому рано прогнозувати конкретні зміни в кількості гравців на ринку до більш ґрунтовного аналізу стану ринку після 1 липня і безпосередньо появи нових нормативно-правових актів.

Вже зараз можна сказати, що втілення запланованих змін дозволить суттєво посилити захист прав клієнтів страхових компаній на всіх можливих етапах взаємодії - від укладення договору до взаємодії при виведенні компанії з ринку. А чи зміниться вартість полісів - залежить від самих учасників ринку.

 

Останні новини