Децентралізація: Роль та повноваження старости

Децентралізація: Роль та повноваження старости

Децентралізація: Роль та повноваження старости
Статус та повноваження старости.

Статус та повноваження старости визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Відповідно до Закону:

- староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови;
- староста є членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі;
- порядок організації роботи старости визначається цим та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою.

>

Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, на нього поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Прийняття на службу в ОМС на посаду старости здійснюється шляхом затвердження відповідною радою. Посаду старости віднесено до шостої категорії посад в ОМС, а відповідно, особам які займають посади, віднесені до шостої категорії, може бути присвоєно 13, 12 і 11 ранг посадової особи місцевого самоврядування. 

Вимоги до старости.

У зв’язку з тим, що посаду старости віднесено до виборних посад, на які особи затверджуються відповідною радою, до цієї посади не встановлюються вимоги щодо рівня освіти, досвіду роботи тощо. Не містять таких вимог щодо старост і Типові професійно-кваліфікаційні характеристики посадових осіб місцевого самоврядування. Таким чином, до старост застосовуються положення законодавства, згідно яких право на службу в ОМС мають громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території. Також до старости не застосовується вимоги, щодо відповідної освіти і професійної підготовки, володіння державною мовою, так як ця норма поширюється лише на осіб, які призначаються на посади в ОМС.


Порядок затвердження старост.

Старост новообраній раді доведеться затвердити заново. Це стосується як старост, яких у свій час обирали на перших виборах до рад попередніх скликань, так і осіб, які на момент відкриття першого пленарного засідання ради виконували обов’язки старост – їхні повноваження припиняються.

Законодавством не деталізовано процедуру затвердження старост, визначено лише що пропозиції щодо кандидатури старости має вносити відповідний сільський, селищний, міський голова.

Ніхто не забороняє провести у громаді, якщо депутатський корпус або відповідний голова будуть вбачати це за доцільне, консультацій чи обговорень щодо кандидатур старост. Більше того, таке залучення громадськості до консультацій щодо кандидатур старост вже стає поширеною практикою.

Територія компетенції старости.

Згідно чинного законодавства, затвердження старостинських округів відноситься  до компетенції рад об’єднаних територіальних громад, так само, як і затвердження Положення про старосту.

Водночас, це не перешкоджає новообраним радам законно та якісно організувати діяльність старост на своїх територіях. Зокрема, з метою забезпечення належного представництва в ОМС старостами всіх сільських населених пунктів відповідної територіальної громади, сільські, селищні, міські ради можуть у рішенні про призначення старост можуть визначити населені пункти або частину території територіальної громади, в яких представництво інтересів їх жителів здійснюється відповідним старостою.

Щодо Положення про старосту – до врегулювання на законодавчому рівні права та обов’язки старости визначаються посадовою інструкцією, як це відбувається, наприклад, у випадку із заступниками сільського, селищного, міського голови, а порядок взаємодії старости з виконавчим комітетом та відповідною радою – регламентами роботи цих органів чи рішенням ради про розподіл повноважень. При цьому посадова інструкція старости має базуватися на приписах ст. 54-1 Закону № 280.

Останні новини