Мокрих печаток вже не треба.

Мокрих печаток вже не треба.

Мокрих печаток вже не треба.

Нацiональний банк своєю постановою внiс змiни в систему валютного регулювання та контролю за певними платiжними операцiями. Вiдповiдно до ухвали, тепер українським пiдприємцям, якi купують чи продають продукцiю за кордон, буде простiше оформляти документи й отримувати грошi.

>

-- Якi змiни вiдбудуться?

-- Згiдно з цим документом, спрощується процедура проведення платежiв за експортно-iмпортними контрактами. Зокрема, передбачено можливiсть подання документiв у банки через електроннi канали зв'язку. Наприклад, за допомогою систем "клiєнт -- банк", "iнтернет -- клiєнт -- банк" тощо, -- розповiдає Володимир Паюк, директор департаменту аналiтики.

-- Також варто зауважити, що регулятор надав можливiсть подавати пiдприємцям у банк не тiльки оригiнали договорiв чи актiв виконаних робiт (iнвойсiв), iнших документiв, а й копiї цих документiв в електроннiй чи паперовiй формi. Ранiше для проведення платежiв банки часто вимагали вiд клiєнтiв договорiв, актiв та iнших паперiв iз "мокрими" печатками й пiдписами вiд обох сторiн договору.

-- Чи передбаченi в постановi iншi змiни?

-- НБУ розширив можливостi фiнансування iмпортних операцiй. Для українських пiдприємств спрощено умови залучення зовнiшнього фiнансування за участi iноземних експортно-кредитних агентств та мiжнародних фiнансових органiзацiй. Постанова дозволяє розраховуватися iз закордонними партнерами через кореспондентськi рахунки банкiв-нерезидентiв у гривнях.

Це буде сприяти пришвидшенню проходження платежiв, що також має позитивно вплинути на дiяльнiсть бiзнесу.


Останні новини