Контракти-Аудит

kontrakty Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Контракти-Аудит» (ідентифікаційний код 20845165) проводить свою діяльність на підставі ліцензії №000705, виданої Аудиторською палатою України (рішення №737 від 06.06.95 р.), та Свідоцтва Аудиторської палати України про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів України №0705 від 26.01.2001 р.

З 1 липня 1995 року фахівці аудиторської фірми «Контракти-Аудит» надають комплекс аудиторських та консалтингових послуг підприємствам різних форм власності, представництвам відомих іноземних фірм і компаній та іншим суб’єктам підприємницької діяльності.

У даний час у фірмі працюють 42 особи, серед яких – сертифіковані аудитори, юристи, експерти, консультанти, причому всi – фахівці високого класу. У середньому кожен наш працівник здобув 1,2 вищі освіти.

Персонал фірми постійно підвищує свою кваліфікацію. Володіє знаннями про найсучасніші технології у сфері менеджменту фінансів та обліку. Наші аудитори включені до реєстрів аудиторів Комісії з регулювання ринків фінансових послуг та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Сьогодні у фірмі сконцентровано потужний кадровий потенціал з великим досвідом аналітичної і практичної роботи, що є запорукою високої якості, швидкого виконання робіт та конфіденційності.