KredoBank

Kredo_B ПАТ "КРЕДОБАНК" – це банк з найбільшою польською інвестицією у банківську установу України. На сьогодні у структурі акціонерного капіталу ПАТ "КРЕДОБАНК" інвестиції стратегічного акціонера PKO Bank Polskі SA складають 99.6%. Іншими акціонерами є  близько 80 українських та іноземних юридичних осіб і понад 6000 фізичних осіб.
ПАТ "КРЕДОБАНК" віднесений до 2-ї групи “Великі банки” за класифікацією Національного банку України.
Регіональна мережа ПАТ "КРЕДОБАНК" нараховує 109 відділень й охоплює більшість областей України. Крім того, Банк активно розвиває свій картковий бізнес та встановив 280 власних банкоматів. Клієнтами Банку є понад 39 тис. юридичних осіб та підприємців та  445 тис. фізичних осіб. Здійснюючи свою діяльність на території 22 областей України та м. Києва, КРЕДОБАНК в той же час залишається регіональним лідером на території Львівської області та Західної України.

Банк є стабільним та прозорим фінансовим партнером як для українських, так і для європейських фінансових кіл.

ПАТ "КРЕДОБАНК" активно впроваджує нові банківські технології, європейські стандарти якості обслуговування клієнтів, розширює спектр фінансових послуг, динамічно реагує на ринкову кон'юнктуру та прагне налагодити довгострокові, взаємовигідні ділові відносини зі своїми клієнтами.

Акціонери Банку
 
PKO Bank Polskі   SA (Powszechna Kasa Oszczędnoścі Bank Polskі Spółka Akcyjna)

PKO Bank Polskі SA – найбільший польський банк за величиною активів. Є лідером на ринку депозитно-розрахункових рахунків, іпотечного кредитування, платіжних карток, обслуговування малих та середніх підприємств, обслуговування за допомогою електронних каналів.

PKO Bank Polskі SA має найрозгалуженішу серед польських банків мережу філій і відділень, яка нараховує 1 311 установ, а також 3 217 банкоматів. У системі банку зайнято понад 26 тис. працівників.

Станом на 01 липня 2015 року PKO Bank Polskі SA обслуговує близько 6,6 млн. рахунків клієнтів та випустив майже 7,5 млн. платіжних карток.

На сьогодні 31,39 % акцій PKO Bank Polskі SA належить польській державі в особі Державного Казначейства. 
 
 
PKO Bank Polskі SA є найбільшим польським банком, що орієнтований на масове обслуговування фізичних осіб та обслуговування корпоративних клієнтів.

Станом на 01 липня 2015 року активи групи PKO Bank Polskі SA  становили 255,5 млрд. польських злотих. Прибуток групи склав 1,35 млрд. польських злотих.

Капітал групи PKO Bank Polskі SA  склав 28,7 млрд. злотих. Показник віддачі на капітал (RОЕ) групи PKO Bank Polskі SA за підсумками першого півріччя 2015 року становив 10,7%, а показник платоспроможності – 13,9%.