Анісія

anisia Церковна кредитна спілка "Анісія" – це організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

 

Церковна кредитна спілка "Анісія" з дня підписання передавального акту між Кредитною спілкою "Опора" та Церковною кредитною спілкою "Анісія" є правонаступником Кредитної спілки "Опора" з виконанням всіх прав та зобов’язань, взятих на себе Кредитною спілкою "Опора".

Завдання кредитної спілки полягає у задоволенні потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг шляхом здійснення діяльності, передбаченої Статутом ЦКС "Анісія".

Діяльність кредитної спілки грунтується на таких основних принципах:

  • добровільність вступу та свобода виходу з кредитної спілки
  • рівноправність членів кредитної спілки
  • самоврядування
  • гласність